Prezentare Elevi Profesori Părinţi Inscriere invatamant primar Legislatie
 
Cautare
 

Rezultate parțiale examen intensiv engleză

 

SCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN 
     
REZULTATE  EXAMEN INTENSIV ENGLEZA -CLASA a V-a , 26 IUNIE 2020
     
     
ID Clasa a IV-a Punctaj 
00002 F 81,5
00003 F 68,5
00004 F 95
00007 F 91
00008 F 77
00009 A 100
00010 F 89
00011 E 78,5
00012 A 100
00013 E 81
00014 F 97,5
00015 D 93,5
00016 A 75
00017 E 91
00018 Sc. 13 81,5
00019 E 53,5
00020 F 90,5
00021 D 88,5
00022 F 92,5
00024 C 87
00025 F 84,5
00026 E 65,5
00027 A 96
00028 F 85
00029 E 90,5
00030 F 87,5
00031 F 99
00032 D 78,5
00033 F 89,5
00034 F 81,5
00035 F 85
00036 C 92,5
00037 F 100
00038 D 87
00039 F 73,5
00041 F 97,5
00042 B 91,5
00043 B 91,5
00044 E 90,5
00045 A 95,5
00046 D 96,5
00047 F 100
00048 E 81,5
00049 E 82,5
00050 D 99
00051 E 63
00052 D 92
00054 F 72,5
00055 F 80,5
00056 C 90,5
00057 F 68,5
00058 F 100
00059 E 81,5
00060 E 83
00061 F 40,5
00062 F 93
00063 F 87
00064 F 91,5
00065 F 92,5
00066 E 64
00067 E 94
00068 D 87
00069 E 77
00070 F 92,5
00071 D 76
00072 E 84
00073 Sc I.Gh. Duca 68
00074 E 45,5

 

 

 

 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN CLASA a V-a

cu studiul intensiv al limbii engleze anul școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială “ANTON PANN” - Rm. Vâlcea

Nr.

crt.

Etapa

Perioada

Observații

  1.  

Depunerea dosarelor de înscriere. Atribuirea codului individual pentru fiecare candidat.

Înscrirea se va realiza online,iar pentru echivalare documentele fiind scanate și trimise pe adresa electronică a școlii:           scoalagen_nr_9@yahoo.com

8-22 iunie 2020

Pentru formularul de cerere și informații complete vă rugăm să consultați Procedura operaţională privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere în clasa a V-a, an școlar 2020-2021, disponibilă la www.scoalaantonpann.ro

  1.  

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute de candidați la un examen cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză

24 iunie 2020

  1.  

Test de verificare a cunoștințelor – Limba engleză

 

26 iunie 2020,

      Probă scrisă

Ora 9.00-10.00

 

  1.  

Afișarea rezultatelor la Testul de limba engleză (cod candidat + punctaj)

26 iunie 2020

Ora  16.00

  1.  

Înregistrarea contestațiilor la proba scrisă din cadrul Testului de verificare a cunoștințelor-Limba engleză

29 iunie 2020, orele 11.00-12.00

  1.  

Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, la Testul de limba engleză (cod candidat + punctaj + ADMIS/ RESPINS)

6 iulie 2020, ora 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul intensiv de studiere a unei limbi de circulaţie internaţională este forma de învăţământ în care prima limbă modernă se predă într-un număr sporit de ore (4 ore pe săptămână), de regulă, pe grupe, şi numai dacă resursele materiale şi financiare ale şcolii permit acest lucru.

Clasele cu predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională fac parte din oferta educaţională a Școlii Gimnaziale Anton Pann, Rm. Vâlcea pentru anul şcolar următor şi au fost aprobate de către Inspectoratul Şcolar al judeţului Vâlcea

 Obiectivele programului intensiv de studiere a unei limbi de circulaţie internaţională sunt:

a) Formarea competenţelor avansate de comunicare în limba modernă pentru facilitarea promovării examenelor lingvistice cu recunoaştere internaţională;

b) Însuşirea la un nivel superior a cunoştinţelor de limbă;

c) Formarea deprinderilor de limbă care să permită absolvenţilor o bună comunicare, orală şi în scris, cu alţi vorbitori ai limbii respective;

d) Obţinerea de performante deosebite de care elevii acestor clase la olimpiade si concursuri şcolare

e) Creşterea prestigiului Școlii Gimnaziale Anton Pann, Rm. Vâlcea

 Orele prevăzute pentru studiul intensiv al limbii vor fi folosite atât pentru însuşirea cerinţelor curriculumului naţional cât şi pentru aprofundarea cunoştinţelor prin activităţi suplimentare, conform unei programe speciale de curs opţional propuse de către profesor, respectându-se regimul disciplinelor opţionale.

 


Actualizat in - 30.01.2021, la ora 10:58.
 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.