Prezentare Elevi Profesori Părinţi Inscriere invatamant primar Legislatie
 
Cautare
 

Referitor la obligațiile ce revin părinților, va atașez mai jos principalele documente: extras codul civil, extras legea educației, legea privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, extras ROFUIP, extras ROF-Școala Anton Pann, contractul educațional pe care l-au semnat părinții.

Obligația părinților de a-și însoți copiii la școală este prevăzută în ROFUIP, respectiv ROF-școala și în contractul educațional. Ea sună așa: Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în Şcoala Anton Pann, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.


Trafic
Vizitatori: 444897, online: 2

 

 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.