Despre noi Elevi Profesori Părinţi Asociaţia Părinţi-Profesori Clasa Pregatitoare
 
Cautare
 

Documente necesare înscrierii

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare  la secretariatul școlii .

 Părinţii trebuie să depună și o copie a actului de identitate propriu, precum şi o copie a certificatului de naştere al copilului.

În cazurile în care este necesară evaluarea dezvoltării psihosomatice, părinţii sunt nevoiți să depună şi o copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în care înscrierea se cere la o altă unitate decât şcoala de circumscripţie, părinţii trebuie să depună documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare

Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018.

Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018

 Programările pentru Evaluarea dezvoltării psihosomaticie 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.