Despre noi Elevi Profesori Părinţi Asociaţia Părinţi-Profesori Clasa Pregatitoare
 
Cautare
 

Pentru anul scolar 2020/2021 au fost aprobate 2 clase cu predare intensiva a limbii engleze.

Având in vedere pandemia de Coronavirus și pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor cu Covid-19,  elevii înscriși vor susține doar o probă scrisă. De asemenea, accesul elevilor în incinta școlii se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică.

Generalități

(1) Clasele cu predare intensivă a limbii engleze se organizează în conformitate cu prevederile OMESCȘ 3590/2016  privind aprobarea planurilor cadru d învățământ pentru învățământul gimnazial și precizărilor cu privire la predarea intensivă a limbii moderne 1 nr. 44266/25.10.2016

(2) Conform prevederilor art. 14, cap. II din Regulamentul claselor cu program intensiv de studiu a unei limbi moderne de circulație internațională și al claselor cu program bilingv (OM nr. 5166/1988) , „înscrierea în clasa a V-a se face pe baza susținerii unui test de aptitudini și cunoștințe la limba modernă (scris și oral). Cerințele pentru acest test se elaborează de către comisia metodică de specialitate din școală și sunt aprobate de inspectorul de specialitate”.

(3) Conform prevederilor Art. 139 (a1d, 6 a,d, 7) din Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCȘ 5079/2016: „Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională și au obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admiși fără a mai susține proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe a limbii respective.”

(4) Poate fi recunoscut și echivalat rezultatul obținut de candidat la un examen cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba pentru care se susține Testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu studiul intensiv al limbii engleze.

(5) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute de către elevi la examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice se realizează de către comisia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu studiul intensiv al limbii engleze, comisie constituită la nivelul unității de învățământ.

(6) Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere internațională, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul unității de învățământ o cerere scrisă și prezintă certificatul/diploma obținută, în original, în perioada cuprinsă în calendar.

Compartimentul Secretariat al unității de învățământ în care funcționează comisia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine realizează copii „conform cu originalul” ale certificatelor/diplomelor obținute, înapoind aparținătorilor originalul, și depune aceste copii la portofoliul comisiei în vederea recunoașterii și echivalării acestora cu Testul de aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu studiul intensiv al limbii engleze.

(7) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului poate depune, în perioada menționată la alin. (6), o adeverință eliberată de respectiva instituție/organizație.

 

 

 Actualizat in - 29.05.2020, la ora 12:52.

 

Ora exacta
Trafic
Vizitatori: 425919, online: 6
 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.