Despre noi Elevi Profesori Părinţi Asociaţia Părinţi-Profesori Clasa Pregatitoare
 
Cautare
 

 

Burse elevi an şcolar 2019-2020

 

  CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR CONFORM OM.NR.5576/2011 și modificărilor apărute ulterioare 

BURSA DE PERFORMANTA

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare conform ART.6 :

  1. au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018-2019;
  2. s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.C. S. pentru competițiile internaționale în anul şcolar 2018 – 2019;
  3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018 – 2019.

 BURSA DE MERIT

 Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare conform ART.8 :

  1. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 (pentru elevii claselor aVI-a, aVII-a, aVIII-a,);
  2. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C.S. în anul şcolar 2018-2019;
  3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.S în anul şcolar 2018-2019.

Notă:Pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

Bursele de merit sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară.

BURSA DE STUDIU

 Se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii conform ART.9 :

  1. a) au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a,a VIII-a.
  2. b) au un venit lunar mediu net pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2019) cel mult egal cu salariul minim pe economie.

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

Se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii conform ART.13

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;”

b) Elevi din mediul rural , care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu (pentru liceu )

c) Elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2018 – august 2019), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie
  2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.

Notă: Bursele de ajutor social lit c) vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

 

Notă

Venitul lunar net pe membru de familie este:
– 1263 lei /membru de familie
(pentru angajaţi cu studii medii)

   – 1413 lei /membru de familie(pentru angajaţi cu studii superioare)
   – 2362 lei /membru de familie(pentru angajaţi care lucrează în construcţii)

Dosarele de burse se vor strânge de diriginți în perioada 24.10.2019 – 28.10.2019

 

LISTA OLIMPIADELOR/CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘI LISTA COMPETIȚIILOR/CONCURSURILOR  CULTURAL-ARTISTICE, CU CARACTER SPORTIV SAU CU CARACTER TEHNICO-ȘTIINȚIFIC  PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSE DE MERIT

 Se iau în considerare doar pozițiile la care apare M.E.N. în calitate de organizator

Dosarele de burse se vor strânge de diriginți/învățători în perioada 24.10.2019 – 28.10.2019Actualizat in - 23.10.2019, la ora 16:44.
Trafic
Vizitatori: 425932, online: 5

 

 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.