Despre noi Elevi Profesori Părinţi Asociaţia Părinţi-Profesori Clasa Pregatitoare Contact
 
Cautare
 

Scoala Anton Pann, Rm. Vâlcea

Promote Your Page Too

 

 

 

 Miscarea personalului didactic.

 

 


 

 

 

OPISUL
legislaţiei subsecvente Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011,
publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, până la data de 10.01.2012
 

Nr. MO şi link-ul documentului
Nr. act
Conţinut
5/04.01.2012
OMECTS 6575/15.12.2011
Ordin nr. 6575 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, şi a Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de recunoaștere şi echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal şi informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învăţământul preșcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele şi cluburile copiilor
929/28.12.2011
OMECTS
6563/13.12.2011
Ordin nr. 6563/13.12.2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin PMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2012 şi a calendarului activităţilor prevăzute de Metodologia privind recunboaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal, informal, aprobată prin OMECTS nr. 5484/2011, sesiunea 2012
922/27.12.2011
OMECTS
6564/13.12.2011
Ordin nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
903/20.12.2011
OMECTS
6551/13.12.2011
Ordin nr. 6551 din 13 decembrie 2011 privind documentele scolare si universitare care se intocmesc numai in limba romana
857/05.12.2011
OMECTS 5249/30.08.2011
Ordin nr. 5249 din 30 august 2011 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul școlar 2011-2012
847/29.11.2011
OMECTS 4360/06.06.2011
Ordin nr. 4380 din 6 iunie 2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale Şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naționale din sectorul tehnologia informației şi comunicațiilor
824/22.11.2011
OMECTS 6143/01.11.2011
Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar
 
818/19.11.2011
OMECTS 6141/01.11.2011
Ordin nr. 6141 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 
792/08.11.2011
OMECTS 5567/07.10.2011
Ordin nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară
 
Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară
 
OMECTS 5570/07.10.2011
Ordin nr. 5570 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
 
Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
 
790/08.11.2011
OMECTS 5564/07.10.2011
Ordin nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia
 
Metodologie nr. 5564 din 7 octombrie 2011 de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia
 
789/07.11.2011
OMECTS 5563/07.10.2011
Ordin nr. 5563 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Condițiilor de constituire a rețelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic
787/07.11.2011
OMECTS 5573/07.10.2011
Ordin nr. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat
 
Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat
786/04.11.2011
OMECTS 5735/20.10.2011
Ordin nr. 5735 din 20 Octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului National de Etica a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării
 
Regulament din 20 Octombrie 2011 de organizare şi funcționare a Consiliului National de Etica a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării
785/04.11.2011
OMECTS 5529/04.10.2011
Ordin nr. 5529 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare pentru educația de bază din cadrul programului „A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior
 
OMECTS 5562/07.10.2011
Ordin nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 
Metodologie din 7 octombrie 2011 privind sistemul de acumulare, recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 
OMECTS 5574/07.10.2011
Ordin nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masa
 
Metodologie din 7 octombrie 2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masă
 
784/04.11.2011
OMECTS 5568/07.10.2011
Ordin nr. 5568 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat
 
Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat
 
782/03.11.2011
OMECTS 5569/07.10.2011
Ordin nr. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea învăţământului preuniversitar de arta
 
Regulament din 7 octombrie 2011 privind organizarea şi funcționarea învăţământului preuniversitar de arta
 
OMECTS 5571/07.10.2011
Ordin nr. 5571 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învăţământului preuniversitar alternativ
 
Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a învăţământului preuniversitar alternativ
 
775/02.11.2011
OMECTS 5577/07.10.2011
Ordin nr. 5577 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcționare a centrelor de excelenta
 
Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a centrelor de excelenta
772/01.11.2011
OMECTS 4576/11.07.2011
Ordin nr. 4576 din 11 iulie 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
 
OMECTS 5528/04.10.2011
Ordin nr. 5528 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare integrate prin care se realizează educația de baza în cadrul programului "A doua șansă" - învăţământ primar
 
768/01.11.2011
OMECTS 5576/07.10.2011
Ordin nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
 
Criterii din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
 
767/31.10. 2011
OMECTS 5561/07.10.2011
Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar
 
OMECTS 5565/07.10.2011
Ordin nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar
 
Regulament din 7 octombrie 2011 privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar
 
759/27.10.2011
OMECTS 5555/07.10.2011
Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse şi asistenţă educațională
758/27.10.2011
OMECTS 5560/07.10.2011
Ordin nr. 5560 din 07 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013
757/27.10.2011
OMECTS 5556/07.10.2011
Ordin nr. 5556 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare
 
Regulament din 07 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare
753/26.10.2011
OMECTS 5557/21.09.2011
Ordin nr. 5557 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic
 
Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic
746/24.10.2011
 
OMECTS 5547/06.10.2011
Ordin nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 
Regulament din 6 octombrie 2011 de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar
744/24.10.2011
 
OMECTS 5487/29.09.2011
Ordin nr. 5487 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea în învăţământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologica sau vocaționala
 
Regulament din 29 septembrie 2011 privind recunoașterea în învăţământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologica sau vocaționala
742/21.10.2011
OMECTS 5549/06.10.2011
Ordin nr. 5549 din 6 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Metodologie din 6 octombrie 2011 privind organizarea
și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
741/21.10.2011
OMECTS 5486/29.09.2011
Ordin nr. 5486 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar

Metodologie din 29 septembrie 2011 privind acordarea grada
ției de merit în învățământul preuniversitar
739/20.10.2011
OMECTS 5485/29.09.2011
Ordin nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice

Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei func
ții didactice
738/20.10.2011
OMECTS 5439/07.09.2011
Ordin nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala după școală"

Metodologie din 7 septembrie 2011 de organizare a Programului "
Școala după școală"

OMECTS 5530/05.10.2011
Ordin nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare
 
Regulament din 5 octombrie 2011 de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare
 
736/20.10.2011
OMECTS 5489/29.09.2011
Ordin nr. 5489 din 29 septembrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an școlar în învățământul preuniversitar

Metodologie din 29 septembrie 2011 privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an
școlar în învățământul preuniversitar
735/19.10.2011
OMECTS 5484/29.09.2011
Ordin nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor

Metodologie din 29 septembrie 2011 privind recunoa
șterea și echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor

OMECTS 5554/07.10.2011
Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic
 
Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare și funcționare a casei corpului didactic

734/19.10.2011
OMECTS 5558/07.10.2011
Ordin nr. 5558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare

Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare
și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare
733/19.10.2011
OMECTS 5488/29.09.2011
Ordin nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare

Regulament din 29 septembrie 2011 pentru organizarea
și funcționarea consorțiilor școlare

OMECTS 5553/07.10.2011
Ordin nr. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licența, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Metodologie din 7 octombrie 2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învă
țământului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licența, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
 
724/13.10.2011
OMECTS 5550/06.10.2011
Ordin nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etica din învățământul preuniversitar
 
Regulament din 6 octombrie 2011 de organizare și funcționare a Consiliului național de etica din învățământul preuniversitar

723/13.10.2011
OMECTS 5559/07.10.2011
Ordin nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ

Norme metodologice din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învă
țământ
721/13.10.2011
OMECTS 5248/31.08.2011
Ordin nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua șansă“

Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învă
țământ în cadrul Programului "A doua șansa“ pentru învățământul primar

Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua
șansa“ pentru învățământul primar

Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învă
țământ în cadrul Programului "A doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior

Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior
716/11.10.2011
*****
Instrucțiuni nr. 6 din 4 octombrie 2011 privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar
 
715/11.10.2011
OMECTS 5346/07.09.2011
Ordin nr. 5346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal

OMECTS 5546/06.10.2011
Ordin nr. 5546 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învățământul preuniversitar
 
714/11.10.2011
OMECTS 5545/06.10.2011
Ordin nr. 5545 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a claselor cu frecventa redusa în învățământul preuniversitar obligatoriu

Metodologie din 6 octombrie 2011 de organizare
și funcționare a claselor cu frecventa redusa în învățământul preuniversitar obligatoriu
 
713/10.10.2011
OMECTS 5552/07.10.2011
Ordin nr. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul național de învățământ
 
709/07.10.2011
OMECTS 5514/04.10.2011
Ordin nr. 5514 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare

Regulament din 4 octombrie 2011 de organizare
și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare
 
702/05.10.2011
OMECTS 5436/21.09.2011
Ordin nr. 5436 din 21 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din Romania

Norme metodologice din 21 septembrie 2011 pentru vizarea actelor de studii
și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din Romania

 

 

 

 Actualizat in - 18/10/2012, la ora 05:34.

 

Voteaza proiectul scolii!

Trafic
Vizitatori: 112693, online: 2
 
 a
Copyright © 2011 Şcoala Anton Pann, Rm. Vâlcea. Design realizat de SOBIS Solutions.